Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. podkarpackie

Woj. podkarpackie

woj-podkarpackie-osrodki-edukacyjne

0
Ośrodek dysponuje m.in. salą ekspozycyjną ze spektaklem przyrodniczym, salą przyrodniczą wyposażoną w sprzęt przydatny zarówno do warsztatów oraz stałymi i czasowymi wystawami.

0
Podstawowymi celami edukacji ekologicznej w BdPN są: kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, edukacja ekologiczna zwiedzających oraz doskonalenie kadr związanych z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną i udostępnianiem parku do zwiedzania.

0
Jedną z form działalności instytucji jest szeroko pojęta edukacja skierowana głównie do uczniów wszystkich szczebli szkół oraz osób dorosłych. Przy Aboretum istnieje także Ogród Dydaktyczny dla osób niepełnosprawnych zwany Ogrodem Sensualnym.