Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. mazowieckie

Woj. mazowieckie

woj-mazowieckie-osrodki-edukacyjne

0
Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej....

0
Elementem pedagogiki muzealnej adresowanej do wszystkich grup wiekowych, grup zorganizowanych (głównie grup szkolnych) i klientów indywidualnych jest uwrażliwienie na wartość zabytków i przyrody (wspólnotę kultury i natury). Dlatego też w Muzeum Pałacu w Wilanowie utworzyliśmy wszechstronną ofertę edukacji kulturalnej i edukacji przyrodniczej.

0
Misją Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN jest przyjazna popularyzacja wiedzy o ewolucji życia na Ziemi. Oprócz zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych muzeum oferuje bogaty repertuar lekcji muzealnych oraz szkolenia dla nauczycieli.

0
W krótkim czasie w jednym miejscu można zobaczyć wiele ciekawych gatunków roślin występujących w Puszczy Kampinoskiej.

0
Izba Przyrodniczo-Leśna im. Jana Pawła II w Podzamczu w Nadleśnictwie Garwolin na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie powstała w 2005 roku. Położona jest przy trasie biegnącej wzdłuż prawobrzeżnej Wisły, 2 km od historycznej miejscowości Maciejowice.

0
Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie to nie tylko piękny zakątek, ale przede wszystkim skarbnica wiedzy przyrodniczej. Powstało w ramach funkcjonowania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie”. Uroczyste otwarcie odbyło się 15 października 2009 r.

0
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Virga proponuje swój autorski program zajęć, gdzie podczas zabawy dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o przyrodzie, a przede wszystkim o okolicznych gatunkach ptaków.

0
Kampinoski Park Narodowy prowadzi edukację w Centrum Edukacji oraz Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy.

0
Działalność edukacyjna prowadzona w Ośrodku ma szeroki zakres jeśli chodzi o przekrój wiekowy i społeczny uczestników, a jej zasięg można określić jako lokalny, regionalny jak również ogólnopolski czy międzynarodowy.

0
Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu jest Stowarzyszeniem założonym w kwietniu 1993r. z inicjatywy instytucji oraz osób zajmujących się ochroną środowiska. Centrum posiada zbiory biblioteki ekologicznej, której księgozbiór zawiera ponad 7 tys. książek i kilka tytułów czasopism ekologicznych oraz ponad 300 wideokaset. Rocznie w projektach uczestniczy przeciętnie nawet kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży.