Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. lubuskie

Woj. lubuskie

woj-lubuskie-osrodki-edukacyjne

0
Istotą prowadzonych działań promujących racjonalną gospodarkę odpadami jest połączenie edukacji z praktycznymi działaniami na rzecz redukcji odpadów.

0
Zajęcia w „Ogrodzie” należą do najczęściej wybieranych przez szkoły z oferty edukacyjnej w Parku.

0
Stacja Terenowa Klubu Przyrodników powstała w celu objęcia czynną ochroną dobrze zachowanych muraw kserotermicznych w okolicy Owczar.

0
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich jest jednostką Lasów Państwowych. Znajduje się na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie” obejmującego teren Nadleśnictwa Lubsko.

0
W lubuskiej „bocianiej wsi” Kłopot funkcjonuje Muzeum Bociana Białego na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Muzeum zostało utworzone w 2003 r.

0
Park Narodowy "Ujście Warty" realizuje cele edukacyjne w dwóch miejscach: w ośrodku edukacyjnym w Chrzynie i w salce dydaktycznej w Witnicy.

0
W ramach swoich działań związek organizuje m.in. ekolekcje, seminaria, Zieloną Szkołę.