Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. lubelskie

Woj. lubelskie

woj-lubelskie-osrodki-edukacyjne

0
Ośrodek jest placówką, której głównym zadaniem jest prowadzenie edukacji przyrodniczo leśnej i promocja walorów przyrodniczych Lasów Państwowych, a szczególnie Lasów Lubelszczyzny oraz popularyzacja zagadnień związanych z gospodarką leśną.

0
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego usytuowany jest w zabytkowej części Zwierzyńca. Stanowi swoistego rodzaju "bramę" do Roztoczańskiego Parku Narodowego.

0
Działalność edukacyjna Poleskiego Parku Narodowego prowadzą trzy ośrodki: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny, Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny i Ogród Dydaktyczny.

0
Ogród położony jest w dolinie rzeki Czechówki i obejmuje jej fragment oraz przylegające od strony zachodniej zbocze, przecięte trzema lessowymi wąwozami oraz część płaskowyżu.

0
Zadaniem RCEE jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Aby osiągnąć ten cel RCEE prowadzi działania edukacyjne, propaguje styl życia zgodny z naturą, tworzym lobby ekologiczne, a także udostępnia wydawnictwa i materiały dydaktyczne.