Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. kujawsko-pomorskie

Woj. kujawsko-pomorskie

woj-kujawsko-pomorskie-osrodki-edukacyjne

0
Celem Centrum jest propagowanie ekologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne, kształtowanie wiedzy ekologicznej, nauka właściwych zachowań zmierzających do poprawy jakości przyrody.

0
Na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz na obszarze przyległym została wyznaczona sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych dla osób zainteresowanych przyrodą i historią regionu.

0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej wychodzi naprzeciw potrzebie kształtowania świadomości ekologicznej. Jego oferta edukacyjna przybiera ciekawe formy i jest skierowana do różnych grup wiekowych.

0
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, która obejmuje m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych oraz organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży.

0
Centrum jest instytucją pozarządową, której głównym, statutowym celem jest koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.