Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. Łódzkie

Woj. Łódzkie

woj-kujawsko-lodzkie-osrodki-edukacyjne

0
Park jest miejscem o powierzchni niemal 10 000 m2, na której można spotkać niezwykle realistyczne rzeźby owadów, wykonane z dużą dbałością o ich budowę morfologiczną. W Parku znajduje się kilkadziesiąt owadów, znacznie większych od dorosłego człowieka – owady wykonane są w wielokrotnym powiększeniu.

0
Centrum Edukacji Ekologicznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Powstało w odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkańców miasta w zakresie rozwijania wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.

0
Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie to jedno z największych arboretów w Polsce. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, w skład którego wchodzi także Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo Rogów oraz Szkółkarski Ośrodek Szkoleniowy.

0
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, rozpoczęła działalność edukacyjną w roku 2004. FERSO zajmuje się edukacją w szerokim zakresie (warsztaty ekologiczne, kulturalne, edukacja międzykulturowa i międzynarodowa, artystyczna i rękodzielnicza).

0
Zadania Centrum są realizowane przy wykorzystaniu zlokalizowanych w Rogowie obiektów: Muzeum Lasu i Drewna oraz Arboretum z alpinarium, Nadleśnictwa i Szkółkarskiego Ośrodka Szkoleniowego.