Powietrze

Powietrze

0
Jest to scenariusz zajęć, które pozwolą przekazać podstawową wiedzę o powietrzu oraz źródłach jego zanieczyszczenia. Praca została nadesłana do I edycji konkursu Ekoscenariusz, przeprowadzonego przez redakcję ZielonaLekcja.pl.

0
Zajęcia wzbogacą wiedzę dzieci nt. zanieczyszczenia powietrza.

0
Zajęcia dotyczą problematyki kwaśnych deszczy i ich wpływu na organizmy żywe oraz na materiały.

0
Lekcja dotyczy zanieczyszczenia atmosfery w Polsce i Europie.

0
Jest to artykuł merytoryczny zaczerpnięty z VI Gimnazjady Ekologicznej pt. "Nie można żyć bez powietrza".

0
W ramach zajęć dzieci wykonują ulotkę, która ma przekonać obywateli, że nie należy spalać odpadów w domowych piecach.

0
Jest to harmonogram działań ekologicznych z rozbiciem na poszczególne miesiące. Harmonogram może stanowić inspirację dla innych szkół lub przedszkoli.

0
Ulotka wyjaśnia, że nie należy spalać śmieci w domowym piecu, gdyż w ten sposób trujemy siebie i innych.

0
W materiale mozna przeczytać o skladnikach przyrody: powietrz, glebie, wodzie, lasach oraz o zasobach, które powinniśmy chronić - są nimi surowce mineralne czy woda. W drugiej części znajduje się dziewięć scenariuszy zajęć dla dzieci przedszkolnych.

0
Powietrze jest bardzo zanieczyszone. Spaliny dławią się dzieci, dorośli i zwierzęta. Eddie Earth (pol. Edek Ziemia) chce zaradzić tej sytuacji... Zobacz, na jakie wpadł rozwiązanie i pokoloruj obrazki!

POLECANE

0
Każdego roku na obszarze Unii Europejskiej marnuje się 88 milionów ton żywności o rynkowej wartości około 143 mld euro. Oprócz żywności samej w sobie,...