News

Realizacja ogrodu terapeutycznego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu rozpoczęta! Za nami pierwszy etap prac. Już niedługo uczniowie placówki będą mogli cieszyć się pięknym, zielonym zakątkiem. „Ogród terapeutyczny Cztery pory roku”, który powstaje na terenie szkoły będzie, miejscem do wielozmysłowego poznawania i terapii wspomagającej wszechstronny rozwój uczniów. –...
"EKOodkrywcy" to tytuł kolejnego wydarzenia, zorganizowanego przez Nobel Tower w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Dzieci w ramach warsztatów, gier i zabaw mogły poznać m.in. świat biologii, chemii i energii.  Na zieleńcu przed budynkiem Nobel Tower, 11 maja br. w ramach warsztatów "Donice nie z tej ziemi" można było zamienić puszki...
Działaj z impetem to pionierski projekt, który ma na celu zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje  także działania edukacyjne.  Jak wynika z danych zebranych przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. każdeego roku Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią...
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 17–18 maja 2018 r. organizuje XII Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorem konkursu jest Centrum Informacyjne Lasów...
DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA to ogólnopolska kampania edukacyjna prowadzona od 2007 roku przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze firmy. Od dwunastu lat, 11 maja Organizacja edukuje i zwraca uwagę Polaków na potrzebę segregacji odpadów. Jak wskazuje Raport z badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski pn. Gospodarka Odpadami przeprowadzony na...
Piknik "Bioróżnorodność – poznaj, by zachować!" już po raz dziesiąty odbędzie się dzięki Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz  Pomorskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych.  Na piknik zapraszamy już 18 maja br. w godzinach 10.00-14.00 w Gdyni Orłowa oraz 19 maja br., pomiędzy 11.00 a 18.00 w parku Reagana w Gdańsku. Tematyka pikniku podzielona...
Gra terenowa "Tropami przyrody", warsztaty kreatywnego recyklingu, spektakl "Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie" oraz liczne konkursy i zabawy o tematyce ekologicznej to atrakcje, które towarzyszyły Rodzinnemu Piknikowi Ekologicznemu pn. "Na ratunek planecie".  Wydarzenie zostało zorganizowane 5 maja br. w Pułtusku przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i...
Jakość powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Smog stał się zjawiskiem powszechnym, a na ulicach coraz częściej można spotkać przechodniów w maseczkach antysmogowych. Jednym z regionów, w których powietrze jest najbardziej zanieczyszczone, jest Małopolska. Dane pokazują, że aż 98% mieszkańców jest narażonych na zbyt wysokie stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu....
EKOdekalog to zbiór dziesięciu prostych zasad, których przestrzeganie powinno pomóc Twojej firmie wejść na ekologiczną ścieżkę. Zasady te odnoszą się do codziennych działań związanych z postępowaniem z odpadami, energią, wodą, materiałami firmowymi, a nawet gadżetami. Ekodekalog zachęca także do zaangażowania w sprawy ochrony środowiska oraz do stałego podnoszenia świadomości...
"EKOodkrywcy" to moc atrakcji dla dzieci m.in. warsztaty oraz gry i zabawy, które odbędą się 11 maja w Poznaniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Start o godzinie 16:00 na terenie Nobel Tower na ul. Dąbrowskiego 77A.  W trakcie warsztatów przeprowadzone zostaną gry i zabawy związane z ekologią. Dzieci będą...