Działania REALIZACJE

REALIZACJE

Tworzymy i realizujemy: kompleksowe kampanie, programy i projekty dotyczące edukacji ekologicznej, festiwale, festyny i inne wydarzenia plenerowe o tematyce ekologicznej, warsztaty np. kreatywnego recyklingu, wydarzenia szkolne, gminne, firmowe, konkursy, szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla różnych grup zawodowych, materiały promocyjne: publikacje (biuletyny, foldery, ulotki, komiksy itp.), spoty radiowe i filmowe, aplikacje mobilne, strony internetowe itp. O podejmowanych przez nas działaniach, a także o inspirujących projektach realizowanych przez inne podmioty informujemy na naszych portalach i w mediach drukowanych. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków krajowych na edukację ekologiczną, a także realizacji projektów ogólnopolskich (m.in. kampania „Misja-emisja” zrealizowana ze środków NFOŚiGW), lokalnych (m.in. kampania edukacyjna w 18 gminach wchodzących w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie), skierowanych do wybranych grup lub do ogółu społeczeństwa, do różnych grup wiekowych. Sięgamy po tematy związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Realizujemy projekty na zlecenie szkół, gmin, przedsiębiorstw. Każdy projekt traktujemy jak kolejne wyzwanie, w których staramy się łączyć wizję zleceniodawcy, naszą wiedzę i doświadczenie z uwarunkowaniami lokalnymi i możliwościami, w ramach posiadanego budżetu. Zawsze szukamy świeżej formy wyrazu, by edukacja ekologiczna była realizowana dla Państwa kreatywnie, z pełnym zaangażowaniem i nastawieniem na cel: podniesienie świadomości ekologicznej! Ofertę szykujemy zawsze pod konkretnego klienta, potrzeby, realia. Edukację ekologiczną szyjemy na miarę!

0
W jaki sposób wytwarzana jest energia? Jak działa bateria słoneczna? Czy ziemniak, cytryna i pomarańcza mogą służyć jako bateria? Na te pytania próbowali znaleźć...