Działania

Pozostajemy w temacie odkrywania przyrody w terenie. Uczniowie będą poczuć się jak Indiana Jones, odkrywając piękno przyrody w wybranym Parku Narodowym. Jest to cykl zajęć przyrodniczych, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. Uczniowie poznają przy tym walory przyrodnicze...
Zrealizuj w czercu lub we wrześniu jeden z proponowanych projektów edukacyjnych i opisz jak udało się go zrealizować, najciekawsze relacje nagrodzimy! Pula nagród w konkursie to 15.000 zł Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z Obszaru Karpackiego - tj. 4 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego. Celem konkursu jest realizacja projektu edukacyjnego...
Pięć bloków tematycznych poświęconych zagadnieniom ornitologii, łączących prelekcje i obserwację ptaków w terenie, konkurs fotograficzny „Migawki z ptasiego świata”, quiz wiedzowy dla uczniów, montaż budek lęgowych i karmników oraz materiały edukacyjne dla gmin – tak bogato zapowiada się projekt „Ptaki w Czterech Porach Roku”. Ptaki nas nie zawiodły. Uczestnicy mieli...
Wycieczki do oczyszczalni, plansze wyjaśniające proces oczyszczania ścieków czy program do wizualizacji pracy oczyszczalni, Skrzynka dla jerzyka – tym wszystkim może pochwalić się skoczowska spółka wod-kan SKO-EKO, laureat konkursu „Głośna woda” w kategorii do 30 tys. mieszkańców. Zaczynamy cykl prezentacji działań edukacyjnych, zgłaszanych przez wodociągi w ramach konkursu "Głośna woda"....
Aż 90% samorządów uważa, że zbyt dużo wydają na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają. Analiza pokazała również, że jako powód realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej samorządy w pierwszej kolejności wymieniają „szansę na obniżenie wydatków”, a dopiero później „przeciwdziałanie zmianie klimatu”. Rozpoczęła się druga edycja konkursu ECO-MIASTO....
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego (gmin i miast) może pochwalić się ciekawymi doświadczeniami w zakresie walki z niską emisją. Podejmują one inicjatywy, mające na celu likwidację tego zjawiska, i to nie tylko dlatego, że ciąży na nich ustawowy obowiązek ochrony powietrza, ale również ze względu na to, że znają wartość czystego powietrza w gminie.
Przedstawiamy nową markę multidyscyplinarnych działań z zakresu edukacji ekologicznej. Dlaczego my? od 25 lat działamy dla środowiska Prowadzimy działalność wydawniczą w branży ochrony środowiska. Wydajemy miesięczniki „Przegląd Komunalny”, „Recykling”, „Czysta Energia”, „Wodociągi-Kanalizacja”, „Zieleń Miejska” Realizujemy działania z obszaru ATL i BTL Realizujemy eventmarketing: m.in. warsztaty kreatywnego recyklingu dla dzieci, gry miejskie, surivval, zielone szkoły Świadczymy...
Ruralizm, czyli idea powrotu do ziemi i proponuje przeciwstawienie wielkomiejskiemu stylowi życia alternatywę w postaci wartości cechujących małe miasteczka i wsie. Wieś będzie tu postrzegana jako miejsce kontaktu z autentyczną przyrodą, obiekt nostalgicznych westchnień za czymś co naturalne, pełne harmonii i spokoju. W Poznaniu po raz czwarty odbędzie się konferencja...
Szczecin przystępuje do ogólnopolskiego programu, który umożliwi poprawę jakości powietrza w mieście. Dzięki niemu mieszkańcy mogą otrzymać dotację np. na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny lub na przyłączenie się do miejskiej sieci cieplnej itp. Chętni mogą zgłaszać się do programu wypełniając ankietę. Ankieta ma za zadanie przygotować wdrożenie programu...
Ogród Botaniczny otworzy swoje podwoje dla poznaniaków w czerwcowy weekend 7-8 czerwca. Na przybyłych będą też czekały m.in. rowery prądotwórcze oraz prelekcje dotyczące zagadnień z ochrony środowiska. W Poznaniu odbędą się Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska - po raz pierwszy na tak dużą skalę. Mieszkańcy Poznania bedą mogli tego dnia bezpłatnie...