Działania

Zachęcamy do prowadzenia lekcji o niskiej emisji. Dla szkół, które chcą edukować w temacie niskiej emisji, organizatorzy kampanii "Misja-Emisja" udostępniają do bezpłatnego wykorzystania regulaminy szkolnych konkursów: Wiedzy, Fotograficznego, Filmowego i Plastycznego. Konkursy mają charakter edukacyjny i dotyczą zagadnienia niskiej emisji. Szkoły mogą realizować te konkursy we własnym zakresie, dobrze je...
Obserwacje przyrodnicze, eksperymenty z wodą, bajki o eutrofizacji, upcyklingowy latawiec, uszyta ryba - tak ekscytująco zapowiada się morski dzień, 22 czerwca w Gdańsku. Wydarzenie będzie miało konwencję pikniku, który poprowadzi znany z Radio Gdańsk Jarosław Janiszewski. Osoby, które przybędą dowiedzą się, co żyje w Bałtyku, co mu zagraża, dlaczego Bałtyk...
Ryńska Ekomarina to miejsce, w którym w tym roku odbędzie się  Mazurski Festyn Ekologiczny „Ekologika” po pięciu latach stacjonowania  w Spytkowie. Wydarzenie zamienia się w imprezę wędrującą po gminach należących do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. 14 czerwca o godz. 11:00 zagości ryńskiej Ekomarinie. Impreza uczy ekologicznego podejścia do tematyki...
Pozostajemy w temacie odkrywania przyrody w terenie. Uczniowie będą poczuć się jak Indiana Jones, odkrywając piękno przyrody w wybranym Parku Narodowym. Jest to cykl zajęć przyrodniczych, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. Uczniowie poznają przy tym walory przyrodnicze...
Zrealizuj w czercu lub we wrześniu jeden z proponowanych projektów edukacyjnych i opisz jak udało się go zrealizować, najciekawsze relacje nagrodzimy! Pula nagród w konkursie to 15.000 zł Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z Obszaru Karpackiego - tj. 4 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego. Celem konkursu jest realizacja projektu edukacyjnego...
Pięć bloków tematycznych poświęconych zagadnieniom ornitologii, łączących prelekcje i obserwację ptaków w terenie, konkurs fotograficzny „Migawki z ptasiego świata”, quiz wiedzowy dla uczniów, montaż budek lęgowych i karmników oraz materiały edukacyjne dla gmin – tak bogato zapowiada się projekt „Ptaki w Czterech Porach Roku”. Ptaki nas nie zawiodły. Uczestnicy mieli...
Wycieczki do oczyszczalni, plansze wyjaśniające proces oczyszczania ścieków czy program do wizualizacji pracy oczyszczalni, Skrzynka dla jerzyka – tym wszystkim może pochwalić się skoczowska spółka wod-kan SKO-EKO, laureat konkursu „Głośna woda” w kategorii do 30 tys. mieszkańców. Zaczynamy cykl prezentacji działań edukacyjnych, zgłaszanych przez wodociągi w ramach konkursu "Głośna woda"....
Aż 90% samorządów uważa, że zbyt dużo wydają na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają. Analiza pokazała również, że jako powód realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej samorządy w pierwszej kolejności wymieniają „szansę na obniżenie wydatków”, a dopiero później „przeciwdziałanie zmianie klimatu”. Rozpoczęła się druga edycja konkursu ECO-MIASTO....
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego (gmin i miast) może pochwalić się ciekawymi doświadczeniami w zakresie walki z niską emisją. Podejmują one inicjatywy, mające na celu likwidację tego zjawiska, i to nie tylko dlatego, że ciąży na nich ustawowy obowiązek ochrony powietrza, ale również ze względu na to, że znają wartość czystego powietrza w gminie.
Przedstawiamy nową markę multidyscyplinarnych działań z zakresu edukacji ekologicznej. Dlaczego my? od 25 lat działamy dla środowiska Prowadzimy działalność wydawniczą w branży ochrony środowiska. Wydajemy miesięczniki „Przegląd Komunalny”, „Recykling”, „Czysta Energia”, „Wodociągi-Kanalizacja”, „Zieleń Miejska” Realizujemy działania z obszaru ATL i BTL Realizujemy eventmarketing: m.in. warsztaty kreatywnego recyklingu dla dzieci, gry miejskie, surivval, zielone szkoły Świadczymy...