Działania Ekologia w szkole

Ekologia w szkole

0
Pięć bloków tematycznych poświęconych zagadnieniom ornitologii, łączących prelekcje i obserwację ptaków w terenie, konkurs fotograficzny „Migawki z ptasiego świata”, quiz wiedzowy dla uczniów, montaż...

0
Ruralizm, czyli idea powrotu do ziemi i proponuje przeciwstawienie wielkomiejskiemu stylowi życia alternatywę w postaci wartości cechujących małe miasteczka i wsie. Wieś będzie tu...