Pentowo: konferencja inaugurująca projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-promocyjną”

  0
  Data: Cze 5, 2014
  Czas: 00:00  do  12:00

  Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2014 r. w Pentowie, które wspólnie z miastem Tykocin nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Na konferencji zaprezentowana zostanie m. in. koncepcja tworzenia oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

  Przeprowadzone zostaną również dwie prelekcje: Bocian biały Ciconia ciconia –  problemy i ochrona gatunku” i „Tworzenie oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych: Podlaski Szlak Bociani”, które mają na celu uświadomienie znaczenia podjęcia działań na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej oraz podkreślenie roli Parków Narodowych w propagowaniu zrównoważonego wykorzystania obszarów przyrodniczo cennych.

  Po konferencji uczestnicy przejadą do Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie przejdą ścieżką przyrodniczą Kładka Śliwno – Waniewo, która obrazuje większość ekosystemów parkowych. Spotkanie zakończy obiad w Kiermusach.

  Konferencja skierowana jest do przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, turystyki przyrodniczej oraz mediów. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz transport autokarowy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 3 czerwca 2014 r. faxem (+48 85 732 68 31) lub drogą elektroniczną (e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl).

  PODOBNE ARTYKUŁY