Bioróżnorodność

Konsekwencje myślowe używania w literaturze i języku potocznym epitetów i porównań tworzonych z udziałem nazw zwierząt

Autor: Bartosz Jędraszczak, Zespół Szkół w Strzelnie, Klasa 2b

Prezentację przedstawiono podczas organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, we współpracy z Wydziałem Biologii i Wydziałem Fizyki Uniwersytet Adama Mickiewicza, a także Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, trzeciej edycji Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej pt. „Zielona Pani Ziemio … –  młodzi o ekologii.

Fot. www.freeimages.com/Helmut Gevert

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz