Atrakcje turystyczne:

Puszcza Kozienicka była dawniej lasami królewskimi, w której całe wieki polowali Jagiellonowie. Powstał tu rezerwat „Źródła Królewskie”, obejmuje ochroną zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym drzewostany mieszane, według legendy ze źródeł korzystał w Puszczy Kozienickiej król władysław Jagiełło, który gasił w nim pragnienie. Od czasów królewskich nadal bije krystalicznie czysta woda nadająca się do picia co jest dzisiaj zupełną rzadkością. Cały obszar kompleksu znajduje się w zlewni Wisły zasilany wodami przecinającymi. Puszcza Kozienicka jest miejscem edukacji ekologicznej z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Jedlni.  Jest tu piękna aleja lipowa we wsi Brzóza oraz w cenne dęby i graby w rezerwacie „Zagożdżon”. Nad jeziorem Kozienickim znajduje się Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, gdzie znajdują się domki campingowe oraz miejsca noclegowe w pensjonacie. Puszcza Kozienicka jest terenem wzmożonej turystyki. Istniejąca od 1924 stadnina koni w Kozienicach jest jedna z trzech najstarszych stadnin w Polsce.

Ścieżki edukacyjne:

  • Ścieżka krajobrazowa w rezerwacie „Pionki”

Ścieżka podzielona jest na 7 przystanków, pierwszy przystanek na parkingu obok cmentarza, przy tablicy informacyjnej z mapą Kozienickiego Parku Krajobrazowego Trasa biegnie przez malownicze, stare drzewostany jodłowo dębowe rosnące po lewej stronie drogi z Pionek do Kozienic pomiędzy ul. Mickiewicza, a cmentarzem. Czas przejścia ok. 2,5 godz.

  • Ścieżka przyrodniczo – leśna w rezerwacie „Jedlnia”

Początek ścieżki znajduje się przy tablicy informacyjnej z mapą trasy ścieżki, ustawionej obok bramy wjazdowej do Ośrodka Edukacji i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko, trasa jest oznakowana biało zielonymi znakami i podzielona na 8 przystanków. W trakcie zajęć dydaktycznych na ścieżce można poznać ukształtowanie terenu, różnorodność występujących tu gatunków, siedlisk, zasady gospodarki leśnej oraz wpływ antropopresji na ekosystem lasu. Czas przejścia ok. 2 godz.

  • Ścieżka przyrodniczo – krajobrazowa w rezerwacie „Krępiec”

Ścieżka ma początek we wsi Molendy, położonej 2 km od trasy Kozienice – Zwoleń, przy tablicy informacyjnej przedstawiającej trasę ścieżki.  Trasa ścieżki, która podzielona jest na 7 przystanków prowadzi m. in. malowniczymi skarpami wzdłuż potoków Brzeźniczka i Krępiec, gdzie względna różnica wysokości terenu dochodzi do kilkunastu metrów. W trakcie zajęć dydaktycznych można poznać różnorodność występujących tu gatunków i siedlisk oraz zasady gospodarki leśnej. Czas przejścia trasy to ok. 1 godz.

  • Ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła” w rezerwacie „Królewskie Źródło”

Pozwala na zapoznanie się z zasadami gospodarki leśnej i bogactwem występujących tu gatunków roślin i zwierząt. Przebiega przez drzewostany leśnictwa Kociołki i na długości ok. 250 m prowadzi wzdłuż rzeki Zagożdżonki. Początek ścieżki znajduje się przy tablicy informacyjnej o Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Puszczy Kozienickiej” (długość ok. 3 km, czas przejścia 2 – 3 godz., na trasie usytuowano 11, oznakowanych tablicami informacyjnymi, punktów tematycznych i zadaszenia turystyczne). Trasa oznakowana jest strzałkami i składa się
z trzech odcinków, które mogą być wykorzystane do celów edukacyjnych łącznie lub niezależnie od siebie. Ścieżka dostępna jest dla osób niepełnosprawnych (za wyjątkiem odcinka biegnącego wzdłuż rzeki). Dojazd możliwy jest indywidualnymi środkami komunikacji – 3,5 km od szosy Radom – Kozienice do parkingu leśnego, obok dawnego budynku dróżnika – obecnie zwanego „leśniczówką” lub „czerwonym domkiem”.

  • Ścieżka przyrodniczo- leśna „Miodne” w rezerwatach: „Miodne” i „Ługi Helenowskie”

Umożliwia zapoznanie się z różnymi aspektami gospodarki leśnej oraz różnorodnością gatunkową siedlisk wilgotnych. Początek trasy znajduje się na parkingu leśnym przy leśniczówce w miejscowości Podgóra – jest tu również zadaszenie i miejsce na ognisko. Długość ścieżki wynosi ok. 3,5 km, a jej przebieg oznakowany jest strzałkami koloru białego. Trasa podzielona jest na 15 przystanków tematycznych i trzy miejsca wypoczynku.

  • Ścieżka przyrodniczo – leśna „Śródborze” w pobliżu rezerwatu „Ponty”

Prezentuje różne typy lasów i przybliża zasady gospodarki leśnej. Początek trasy znajduje się przy tablicy informacyjnej na parkingu leśnym przed szkółką leśną „Przejazd”. Ścieżka ma ok. 3 km długości, jest podzielona na 17 przystanków tematycznych i oznakowana słupkami – kierunkowskazami. Dojazd do ścieżki – indywidualnymi środkami komunikacji oraz PKS. Przystanek PKS znajduje się ok. 1 km na północ w miejscowości Przejazd (trasa Pionki – Brzóza – Kozienice, Pionki – Lewaszówka – Radom). Ścieżkę można również pokonać

  • Przyrodniczo – leśna ścieżka dydaktyczna „Nad Pacynką”

Wyznaczona jest w kompleksie leśnym, zwanym Lasem Rajeckim (przy trasie Radom – Kozienice). Ścieżka przebiega w pobliżu fragmentów lasu będących w trakcie przebudowy, wiedzie przez piaszczyste i suche wydmy śródlądowe,podmokłe obniżenia terenu oraz przez malowniczą dolinę rzeki Pacynki. Na trasie ścieżki wyznaczono 8 przystanków tematycznych. Można tu podziwiać piękno otaczającego krajobrazu i jego urocze zakątki, poznać wiele gatunków roślin i zwierząt oraz sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Długość trasy ok. 4 km, czas przejścia 2 -3 godz.

 Więcej informacji o Puszczy Kozienickiej i Ostoi Kozienckiej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię