Atrakcje turystyczne:

W okolicy ostoi znajdują się miasta: Puławy i Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny jest miejscowością wypoczynkową. W regionie tym na turystów czeka wiele atrakcji turystycznych, np.:

  • Pałac Czartoryskich ze świątynią Sybilli i Domkiem Chińskim w Puławach
  • Ruiny zamku i Starówka w Kazimierzu Dolnym.

Warto również wspiąć się na Górę Trzech Krzyży, by móc podziwiać przepiękny widok na Kazimierz Dolny. Między Puławami, a Kazimierzem znajduje się wieś Bochotnica, w której Bolesława Prusa umieścił akcję noweli „Antek”. Z przystani w Kazimierzu Dolnym można również wybrać się na rejsy statkiem po Wiśle. W Puławach odbywa się w wakacje wiele imprez kulturalnych m.in. Izabeliada – plenerowe imprezy w puławskim parku z okazji Dni Puław oraz Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej. Natomiast w Kazimierzu Dolnym możemy zobaczyć największy w Polsce przegląd autentycznej twórczości ludowej – Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jednak chyba najbardziej znaną imprezą odbywającą się w Kazimierzu jest Festiwal Filmowy, na którym prezentowane są najciekawsze filmy z całego świata oraz filmy dokumentalne, animowane i kino niezależne.

Ścieżki dydaktyczne:

Ścieżka Korzeniowy i Norowy Dół – ścieżka biegnie czerwonym szlakiem Wyżynnym oraz czerwonym szlakiem spacerowym, lokalna, długość: 6,5 km, trasa łatwa, przebiega przez: KAZIMIERZ DOLNY rynek – ul. Lubelska – ul. Szkolna – Doły – Korzeniowy Dół – Norowy Dół – ul. Puławska – KAZIMIERZ DOLNY rynek

Ścieżka „Bochotnica Dwie Pętle” – czerwona, lokalna, długość: 5,0 km, trasa łatwa, przebiega przez: BOCHOTNICA – Ścianka Pożaryskich – BOCHOTNICA – ruiny zamku Esterki – BOCHOTNICA. Ścieżka biegnie dwiema niezależnymi pętlami – jedna prowadzi do nieczynnego kamieniołomu, natomiast druga do ruin zamku Esterki i warowni Firlejów z XIV w. Obok zamku znajdują się na terenie prywatnym ruiny renesansowej kaplicy mauzoleum Jana Bochotnickiego, w podziemiach której – jak głosi tradycja – znajduje się sklepiona krypta, prawdopodobnie ruiny grobowca Esterki.

 Ścieżka przyrodnicza „Dobre – Podgórz” – żółta, lokalna, długość: 6,5 km, trasa łatwa, przebiega przez: DOBRE – rezerwat „Skarpa Dobrska” (tzw. „Kosmolana Góra”) – Podgórz – DOBRE Ścieżka dydaktyczna wytyczona jest na terenie rezerwatu „Skarpa Dobrska” o pow. 40 ha. Można obserwować 10- metrową skarpę i liczne rozgałęzienia wąwozów.

Ścieżka przyrodnicza „Kleniewo” – zielona, lokalna, długość: 3 km, przebiega przez : POMORZE pole biwakowe – ścieżka wzdłuż Chodelki – rozlewisko Chodelki – droga leśna – POMORZE. Trasa tworzy pętlę, na której znajduje się 16 tablic edukacyjnych przedstawiających życie w lesie, jego mieszkańców i zasady zachowania się w lesie.

Ścieżka przyrodnicza „Rogów” – czerwona, lokalna, długość: 6,0 km, trasa łatwa, przebiega przez: ROGÓW (Szkoła Podstawowa) – Rogów (koniec miejscowości u zbiegu dwóch potoków Jaworzanki)- „Wąwozy Rogowskie” – Rogów (koniec miejscowości u zbiegu dwóch potoków Jaworzanki) – ROGÓW (Szkoła Podstawowa). Ścieżka dydaktyczna przebiega przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i strefę ochrony źródliskowej rzeki Jaworzanki. Rogów to rozległe, rozbudowane źródlisko, z którego wypływa rzeka Jaworzanka położona w dwóch wąwozach lessowych – tzw. Ośmiornica Rogowska. Dno potoku jest kamienisto – żwirowe. Zbocza porastają graby, lipy i wierzby, dno wąwozu trawiaste.

Ścieżka dydaktyczna „Rąblów” – zielona, lokalna, długość: 4,0 km, trasa łatwa, przebiega przez: RĄBLÓW – Wąwolnica – głębocznica – punkt widokowy – wąwóz lessowy – szosa Rąblów-WĄWOLNICA. Ścieżka prezentuje walory krajobrazowe i przyrodnicze Płaskowyżu Nałęczowskiego, bogactwo form erozji wąwozowej, odsłonięcia osadów wód polodowcowych, roślinność grądu, pomniki przyrody.

Ścieżka przyrodnicza „Janowiec – Oblasy – Janowiec” -brązowa, lokalna, długość: 6,5 km, trasa łatwa, przebiega przez: JANOWIEC – Oblasy – Księże – JANOWIEC Ścieżka przebiega fragmentem szlaku im. Wincentego Pola wiodącego z Janowca do Puław, trasa prowadzi wzdłuż krawędzi skarpy wiślanej, porośniętej unikalną roślinnością kserotermiczną, z której roztaczają się wspaniałe widoki na Małopolski Przełom Wisły.

Ścieżka przyrodnicza „Nasiłów” – czerwona, lokalna, długość: 4,5 km, trasa łatwa, przebiega rozciągniętą pętlą wokół Nasiłowa. Ma charakter geologiczno-krajobrazowy, na trasie prezentowane są skały podłoża czwartorzędowego, granica geologiczna między kredą, a trzeciorzędem oraz niezwykłe krajobrazy Małopolskiego Przełomu Wisły.

Ścieżka przyrodnicza „Jezioro Nury” – niebieska, lokalna, długość: 7,9 km, trasa łatwa, przebiega przez: GOŁĄB – Jezioro Nury – Leśniczówka – GOŁĄB Pozwala poznać śródlądowe, przyleśne, eutrofi czne jeziorko Nury pow, 4 ha, będące dawnym fragmentem bocznego koryta Wisły. Siedlisko zaskrońca i unikalnego ptaka remiza.

Ścieżka przyrodnicza „Jezioro Piskory” – zielona, lokalna, długość: 11,2 km, trasa łatwa, przebiega przez: LEŚNICZÓWKA GOŁĄB – Łąki Bonowskie – jezioro Piskory- Las Bonowski – leśniczówka GOŁĄB Na trasie wydmy i wyrobiska z unikalną marsylią czterolistną, piaskownia, łąki w postaci enklawy śródleśnej bez śladów cywilizacji, na maleńkich wysepkach gniazda czapli siwej oraz niezliczone okazy ptactwa wodno-błotnego. W lesie teren po wysiedlonej w 1937 r. wsi Bonów.

Ścieżka przyrodnicza „Jezioro Piskory” – czerwona,długość: 12 km , trasa łatwa, przebiega przez: BORYSÓW – Duży Pioter – olsy nad Piskorami – jezioro Piskory – wydma nad Piskorami – las Borysów – BORYSÓW. Na trasie zasilający jezioro ciek „Duży Pioter”, pomnik przyrody„Dąb Stary” (180 lat), strefa ekotonowa (przejście między borem suchym, a łęgiem oraz lasem mieszanym wilgotnym, łęgiem, a olsem), Gajówka Piskory z lat 70. XX w., Jezioro Piskory o pow. 201,79 ha z wyspą ostoją ptactwa wodno-błotnego, ciek Radzik II.

 Ścieżka przyrodnicza „Jezioro Piskory” – żółta, długość: 12, 8 km, trasa łatwa, przebiega przez: NIEBRZEGÓW – łąki Bonowskie – Jezioro Piskory – wydma nad Piskorami – Stawy Gózd – starorzecze Wieprza -NIEBRZEGÓW

Więcej informacji o Małopolskim Przełomie Wisły i Przełomie Wisły w Małopolsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię