bane_ogolny_v3

NEWS

0
Jedna z najsłynniejszych organizacji ekologicznych na świecie - Greenpeace - w tym roku świętuje dekadę swojego funkcjonowania. Z tej okazji powstanie 10 mikroelektrowni OZE!...

ZASOBY

0
Dziś upływa termin nadsyłania deklaracji udziału w XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych i najefektywniejszych jednostek zajmujących się...

0
Jak chronić środowisko naturalne - -Scenariusz świetlicowych zajęć wychowawczo-ekologicznych Zajęcia przeznaczone dla dzieci w klasie I gimnazjum mające na celu zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z tematem...