bane_ogolny_v3

NEWS

0
Sytuacja wyjściowa nie należała do łatwych: mała rozpoznawalność kampanii Światowego Dnia Wody  w Polsce, małe zaangażowanie rodzimych instytucji w międzynarodową akcję. Cel był śmiały:...

ZASOBY

0
Dziś upływa termin nadsyłania deklaracji udziału w XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych i najefektywniejszych jednostek zajmujących się...

0
Jak chronić środowisko naturalne - -Scenariusz świetlicowych zajęć wychowawczo-ekologicznych Zajęcia przeznaczone dla dzieci w klasie I gimnazjum mające na celu zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z tematem...