bane_ogolny_v3

NEWS

0
Świadomość ekologiczna przedszkolaków była przedmiotem pilotażowego projektu badawczego Playdo. Na próbie 322 przedszkolaków określano, np. czy dzieci znają czynniki szkodzące środowisku oraz czy potrafią...

ZASOBY

0
Dziś upływa termin nadsyłania deklaracji udziału w XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych i najefektywniejszych jednostek zajmujących się...

0
Jak chronić środowisko naturalne - -Scenariusz świetlicowych zajęć wychowawczo-ekologicznych Zajęcia przeznaczone dla dzieci w klasie I gimnazjum mające na celu zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z tematem...